Եվրասիա առաջադրանք

Լրացնել բաց թողնված բառերը՝

Եվրասիա մայրցամաքն իր մեջ է ներառում երկու աշխարհամաս.  Եվրոպան և Ասիան :

Ասիայում են ապրում ամենագեղեցիկ թռչունը` սիրամարգ, և հնդկական փիղը:

Այս մայրցամաքում կա 84 պետություն, որոնց թվում ամենափոքր պետությունը` Վատիկան է, և ամենամեծ պետությունը`Ռուսաստանի Դաշնությունը:

Այստեղ են գտնվում աշխարհի ամենաբարձր գագաթը` Ջոմոլունգման, և ամենախոր լիճը` Բայկալը:

 

Advertisements
Posted in Բնագիտություն | Leave a comment

Վիլյամ Սարոյան «Առաջին օրը դպրոցում»

Կատարիր առաջադրանքները

«Առաջին օրը դպրոցում»

1.Բնութագրի՛ր հորը:

Ջիմի հայրը բժիշկ էր: Նա շատ բարի մարդ էր և շատ էր սիրում Ջիմին:

Բանավոր աշխատանք

2.Քո կարծիքով, ինչպիսի՞ն էր միսս Բիննին: Համեմատի՛ր նրան քո ուսուցիչների հետ:
3.Ի՞նչ ես կարծում, ինչպե՞ս կընթանան Ջիմի գործերը դպրոցում:

Posted in Մայրենի | Leave a comment

Առաջին օրը դպրոցում

Երբ եկա դպրոց առավոտյան ընդհանուր պարապունք արեցինք երգեցինք և պարեցինք:  Հտո տեսա իմ ուսուցչուհուն` ընկեր Արմինեիին: Նա շատ բարի էր մենք նրա հետ խաղեր խաղացինք գույների վերաբերվալ: Վերցնում էինք գունավոր գնդակը և ասում թե մեր սիրած գույնը որն է: Նաև պատմում էինք մեր ընտանիքի և  սիրելի զբաղմունքի մասին: Երբ ներս մտանք դասարան Արեգը, Սերգեյն և Ալեքսը լացում էին, նրանք չէին ուզում դպրոց գալ: Ես սկզբում ընկերացա Անուշկայի և Մարիամի հետ: Մի քանի օր հետո ես արդեն բոլոր երեխաների հետ ծանոթացել էի:

Posted in Մայրենի | Leave a comment

Ֆլեշմոբյան առաջադրանքներ

1.Ամբողջացնել առածը. «Աշխատող խոփը _____________» :

Ա. բարակ կլինի

Բ. շեղ կլինի

Գ. չի ժանգոտի

Դ. չի կոտրվի

Ե. շուտ կկոտրվի

2.«Մարդը երգեց ահագին» նախադասության բառերի տեղերը չփոխելով՝ կարելի է նոր նախադասություն ստանալ այդ բառերի գրաշրջմամբ (բառի բոլոր տառերով այլ բառ կազմելով): Ո՞րը կլինի նոր նախադասությունը:

Ա. Դրամը դրեց գրպանը:

Բ. Դմակը գերեց անհագին:

Գ. Դրաման գրվեց հանգերով:

Դ. Մարդը տիրեց նահանգին:

Ե. Դրամը գերեց ագահին:

3. Քանի՞ բառում է մ-ն «տանտեր»:

Սուսա-բար, ա-բարիշտ, զա-բյուղ, ա-բիծ, ա-բարտավան, ա-բիոն, ճա-պրուկ, ա-բարձիչ

Ա. երեք Բ. չորս Գ. հինգ Դ. վեց Ե. Յոթ

4.Հայերենի յուրաքանչյուր տառ ունի  նաև թվային արժեք ( Ա=1, Ժ=10, Շ=500, Փ=8000): Հետևյալ բառերից որի՞ տառերի թվային արժեքների գումարն է ամենափոքրը։

Ա. զանգ Բ. աշուն Գ. գրավ Դ. նմուշ Ե. Վագր

5Եթե պատասխանի տարբերակներում տրված զույգերի բառերը ճիշտ տեղադրեք առած- ասացվածքներում, ո՞ր զույգը դուրս կմնա:

1. գիտունի հետ քար քաշիր, անգետի հետ փլավ մի՛ ուտիր:

2. Թոկի երկարն է լավը, խոսքի՝ կարճը:

3. Քիչ խոսիր, շատ լսիր:

4. սպիտակ փողը սև օրվա համար է:

Ա. բարակ-հաստ Բ. շատ-քիչ Գ. սև-սպիտակ Դ. երկար-կարճ Ե. անգետ-գիտուն

6.Բերված բառերից որի՞ն ավելացնենք ակ, իկ, ուկ մասնիկները, որ ստանանք տարբեր իմաստներով երեք նոր բառ։

Ա. գետ Բ. գայլ Գ. հարթ Դ. մարդ Ե. Հատ

7. Գնդիկների վրա գրված էին հաղթել, ճեպընթաց, զղչալ, միջև, որևիցէ, ինչևէ, ութանասուն, տասներեքերրորդ, երկորյակ, բացօթյա, համբույր, խոնարվել, ակնթարթ, ճանապարհորդել բառերը: Աշակերտները ճիշտ ուղղագրությամբ բառերով գնդիկները հավաքեցին ծղոտե զամբյուղում, սխալ ուղղագրությամբ բառերով գնդիկները՝ փայտե արկղում: Քանի՞ գնդիկ հավաքվեց փայտե արկղում:

Ա. 6 Բ. 8 Գ. 5 Դ. 7 Ե. 4

8.  Տրված բոլոր բառերը, բացի մեկից, և´ «աջլիկ» են, և´ «ձախլիկ»: Ո՞րն է միայն «աջլիկ»։

Ա. տղա Բ. մարդ Գ. հարս Դ. փեսա Ե. շուն

9.Ո՞ր բառում վարդը չի «բուրում»։

Ա. վարդաստան Դ. Վարդակ Բ. վարդենի Ե. Վարդաթուփ Գ․վարդաջուր

10․Այբբենական կարգով դասավորվելու դեպքում ո՞ր բառը կլինի չորրորդը։

Ա. սրտաբան Բ. ջնջում Գ. տող Դ. սրունք Ե. դպրոց

Posted in Մայրենի | Leave a comment

Ինքնաստուգում 1.

Առ. 1

65=6տ. 5մ.

265=2հ. 6տ. 5մ.

305=3հ. 5մ.

3257=3հազ. 2հ. 5տ. 7մ.

4003=4հազ. 3մ.

5030=5հազ. 3տ.

 

Առ. 2

ա) Գրիր 15 և 5 թվերի քանորդը:

15:5=3

բ) 205 թվի և 10 թվի արտադրյալը:

205×10=2050

գ) 135 և 95 թվի տարբերությումը:

135-95=40

դ) 105 և 995 թվի գումարը:

105+995=1100

 

Առ. 3

Գրիր 2 հատ հնգանիշ թիվ, նշիր հաջորդը և նախորդը:

50.324, 50.325 , 50.326

75.467, 75.468, 75.469

 

 

 

Posted in Մաթեմատիկա | Leave a comment

Առաջադրանք

  1. Հետևյալ բառերից կազմեք նախադասություններ՝ անհրաժեշտության դեպքում փոխելով բառերի վերջավորությունները:

1. Թշնամի, բանակ, շրջապատել, քաղաք:

Թշնամու բանակը շրջապատել էր քաղաքը

2. Մայրամուտ, արեգակ, պալատներ, կարմիր, ներկել:

Մայրամուտին արեգակը պալատները կարմիր ներկեց:

3. Փախստական, բարձրանալ, ժայռեր, մեկ, վրա:

Փախստականը բարձրացավ ժայռերի մեկի վրա:

4. Ժայռեր, մեջ, մարդիկ, իսկական, տներ, փորել:

Ժայռերի մեջ մարդիկ իսկական տներ էին փորել:

2.Կետերը փոխարինիր ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր հարցերին պատասխանող բառերով:

Անձրևը (ի՞նչը) կտրվել է:
Ծաղիկները (ինչե՞րը) ծաղկել են:
Խոտը (ի՞նչը) կանաչել է:
Երեխաները (ովքե՞ր) աղմկում են:
Նա (ո՞վ) եկավ:
Նա  (ո՞վ) կոտրեց:

3.Նախադասությունները լրացրո՛ւ՝ պատասխանելով հարցերին:

Ա․ ի՞նչ արեց

Ծառը (օրորվել )․․․․․ քամուց։

Գետակը (վարարել)։

Անձրևը (վարարել)։

 

Ծառը (օրորվել ) օրորվեց քամուց։

Գետակը (վարարել) վարարեց։

Անձրևը (վարարել) վարարեց։

Բ․ ի՞նչ է անում

Մայր բադը (լողացնել) իր ձագուկներին։

Մեղեդին (հնչել)  ։

Երկինքը (գոռգոռալ)։

 

Մայր բադը (լողացնել) լողացնում է իր ձագուկներին։

Մեղեդին (հնչել)  հնչում է։

Երկինքը (գոռգոռալ) գոռգոռում է ։

Գ․ ի՞նչ եղան

Խոտերը (կանաչել) ։

Տերևները (թափվել) քամու շնչից։

 

Խոտերը (կանաչել կանաչեցին)։

Տերևները (թափվել) թափվեցին քամու շնչից։

Դ․ Ի՞նչ չի անում

Անձրևը (դադարել)։

Արևը ձմռանը բավարար (ջերմացնել)։

Կրակը (մարել)։

 

Անձրևը (դադարել) չի դադարում։

Արևը ձմռանը բավարար (ջերմացնել) չի ջերմացնում։

Կրակը (մարել) չի մարում։

Ե․ ի՞նչ չի անելու

Զանգը (հնչել)։

Հորդառատ անձրևը (դադարել)։

Եղանական այսօր (պարզվել)։

 

Զանգը (հնչել) չի հնչելու։

Հորդառատ անձրևը (դադարել) չի դադարելու։

Եղանական այսօր (պարզվել) չի պարզվելու։

 

Posted in Մայրենի | Leave a comment

Ապագայի աղջիկները…

22454…Սարոյանը երեխաների հանդիպելիս մտնում էր իր տարերքի մեջ: Նախ բոլորի անուն- ազգանուններն էր հարցնում, ապա տալիս էր իր երկրորդ մշտական հարցը.
— Ուսկի՞ց կուգաք…
Սովորաբար սկզբում չէին հասկանում հարցը:
Էջմիածնում Կոմիտասի արձանի մոտ մանկամարդ աղջիկների հանդիպեց.
-Ուսկի՞ց կուգաք…
_ Ապագայից,- ասացին աղջիկները:
Ծիծաղեց:
-Հիանալի պատասխան: Դուք կրնաք ապագայեն գալ:
Բացատրեցի, որ մոտիկ գյուղ կա, անունը Ապագա, այդ գյուղից են եկել:
— Հասկցա, Վահագն, բայց միևնույն է, հիանալի պատասխան տվին, ասոնք իսկապես ապագայեն կուգան…
Երեխաների հետ խոսելու, իսկույն հետները մտերմանալու զարմանալի հատկություն ուներ: Ոչ, ինքը չէր մանկանում, երեխաներին հասուն մարդկանց տեղ էր դնում ու հետները սկսում խոսել իբրև հավասարը հավասարի, ու երեխաներն իսկույն վստահում էին նրան:
Շեկ, կարմրավուն մազերով մի աղջկա հարցրեց.
— Քու անուն ի՞նչ է…
-ԼԱ- ՈՒ- ՐԱ,- վանկ- առ- վանկ, բարձր, համարձակ, համարյա գոռալով, ասաց աղջիկը:
Հետո հաճախ էր հիշում նրան:
_ Վահա՛գն, կհիշե՞ս այն կարմիր գլխով աղջկան, այդ ինչ ազատ, համարձակ պոռաց. Լա-ու-րա… Քեֆս եկավ… Երեխաներ պիտի այդպես ազատ, համարձակ մեծնան…

Վահագն Դավթյանի «Բարի հսկան» գրքից

  1. Սարոյանն ինչպե՞ս էր վերաբերվում երեխաներին: Դուրս գրիր այդ հատվածը:

Սարոյանը երեխաներին շատ էր սիրում: Երբեմն նրանց տեսնելուց նա շատ էր օգևորվում:

2. Սարոյանի կարծիքով ինչպե՞ս պիտի մեծանան երեխաները:

Սարոյանի կարծիքով երեխաները պետք է մեծանան ազատ աշխույժ:

 

Posted in Մայրենի | Leave a comment