ԼՈՒՍԻՆԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ ԱՐԲԱՆՅԱԿ: ԼՈՒՍՆԻ ՓՈՒԼԵՐԸ

Լուսինը Երկրի շուրջը պտտվող երկնային մարմին է, և այդ պատճա­ռով դրան անվանում են Երկրի բնական արբանյակ: Լուսինն  իր ծավալով մոտ 50 անգամ փոքր է երկրա­գնդից : Երկրից Լուսնի հեռավորությունը մոտ 385000 կմ է: Լուսինը Երկրի շուրջ մեկ լրիվ պտույտ է կատարում 27 օր և 7 ժամում: Ճիշտ նույնքան ժամանակում նա մեկ պտույտ է կատարում նաե իր առանցքի շուրջր: Դա է պատճառր, որ Երկրից Լուսինր միշտ մեզ երեում է միայն մի կողմով:

Լուսինր սեփական լույս չունի: Մենք Լուսինր տեսնում ենք, որովհետե Արեգակի լույսն րնկնում է նրա վրա ե անդրադառնում դեպի մեզ: Երկրի շուրջր պտույտի հետեանքով Լուսնի տեսանելի մասն անրնդհատ փոփոխվում է և մեզ երևում է տարբեր չափերով:

Մոտավորապես մեկ ամսվա րնթացքում Լուսնի տեսանելի մասն աս­տիճանաբար մեծանում է, Լուսնի սկավառակը դառնում է ամբողջովին տեսանելի, այնուհետե սկսում է փոքրանալ: Այդ գործրնթացը պարբերա­բար կրկնվում է: Լուսնի տեսանելի մասերն անվանում են Լուսնի փուլեր: Լուսնի փուլերի հերթագայությունը պատկերված է 3.10 նկարում:

Երբ Լուսինր գտնվում է Արեգակի ու Երկրի միջև, նրա՝ դեպի Երկիր ուղղված մասը չի լուսավորվում, հետեաբար՝ տեսանելի չէ: Դա նորալուսնի փուլն է: Դրանից 1-2 օր հետո Լուսնի սկավառակի աջ կողմում սկսում է հայտնվել և աստիճանաբար մեծանալ Լուսնի բարակ եղջյուրը: Նորալուսնից մեկ շաբաթ անց արդեն երեում է Լուսնի սկավառակի կեսը: Դա կիսալուսնի փուլն է: Մոտավորապես ես մեկ շաբաթ անց Լուսինը երևում է ամբողջովին լուսավորված սկավառակի տեսքով. դա լիալուսնի փուլն է: Դրանից հետո Լուսնի տեսանելի մասն սկսում է աստիճանաբար փոքրա­նալ, և մեկ շաբաթ անց նորից երեում է միայն կեսը, այնուհետե ևս մեկ շա­բաթ անց Լուսինն անհետանում է՝ վերադառնալով իր սկզբնական՝ նորալուսնի փուլին:

Դուք ինքներդ գիշերը նայելով Լուսնի եղջյուրին՝ հեշտությամբ կարող եք որոշել. աճո՞ւմ, թե՞ նվազում է նա: Եթե Լուսինը երեում է ) տեսքով, ա­պա աճման փուլում է, իսկ եթե ունի ( տեսքը, ուրեմն՝ նվազում է:

Քանի որ Լուսինը համեմատաբար մոտ է Երկրին, ուստի բավականա­չափ լավ ուսումնասիրված երկնային մարմինն է: Նույնիսկ սովորական հե­ռադիտակով կարելի է նշմարել Լուսնի մակերևույթի կառուցվածքի որոշ առանձնահատկություններ: Հզոր աստղա­դիտակների և ավտոմատ կայանների օգ­նությամբ կատարված ուսումնասիրու­թյունների շնորհիվ կազմվել է Լուսնի մա­կերևույթի մանրամասն քարտեզը:

Լուսնի մակերևույթը պատված է փո­շու և ժայռաբեկորների խառնուրդով: Լուսնի վրա կան բարձր լեռնաշղթաներ: Առանձնապես շատ են խառնարանները, որոնք առաջացել են երկնա­քարերի հարվածների և հրաբուխների ժայթքումների հետևանքով:

Լուսինը մթնոլորտ չունի, ինչի հետ­ևանքով նրա մակերևույթի վրա ցերեկը ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչե 120 0C, իսկ գիշերն իջնում մինչե -160 0C: Թթ­վածնի և ջրի բացակայության հետևան­քով Լուսնի վրա բուսական և կենդանական աշխարհ գոյություն չունի:

Առաջին անգամ մարդը Լուսնի վրա ոտք դրեց 1969 թվականին, երբ «Ապոլոն-11» տիեզերանավի անձնակազմի անդամներ Նեյլ Արմսթրոնգը և էդվին Օլդրինը լուսնախցիկով վայրէջք կատարեցին Լուսնի մակերևույթին:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ինչո՞ւ է Լուսինը միշտ դեպի Երկիր ուղղված միայն մի կողմով:
 2. Ինչի՞ հետևանքով են առաջանում Լուսնի փուլերը:
 3. Ի՞նչ կառուցվածք ունի Լուսնի մակերևույթը:
 4. Ինչո՞ւ Լուսնի վրա կյանք գոյություն չունի:
 5. Ե՞րբ է մարդը ոտք դրել Լուսնի վրա:
 6. Գիշերը նայեք Լուսնին: Նրա տեսքից որոշեք, թե մոտակա օրերին իր եղջյուրը կաճի՞, թե՞ կնվազի:

Լրացուցիչ նյութ — հետաքրքիր փաստեր Լուսնի մասին

Advertisements
Posted in 2017 - 2018 թ, Ուսումնական աշուն, Բնագիտություն | Leave a comment

Բնագիտական նախագծային շաբաթ. 22-26.10

9bc64907d6f2

Գործունեություն՝

Սովորող-սովորեցնող — Հոկտեմբերի սկզբից 4-5 դասարանցիները պատրաստվում են 22.-26.10 բնագիտական նախագծային շաբաթին: Սովորողները բաժանվում են խմբերի, ընտրում են յուրաքանչյուր սովորողի-սանի համար նախատեսված բնագիտական տարատարիք փորձերի ժողովածու:  Որպես հետազոտական աշխատանքներ սովորողները տանը ինքնուրույն կատարում են փորձեր, մեկնաբանում՝ ինչը լավ ստացվեց և ինչը չստացվեց, մտցնում փոփոխություններ: Բնագիտական նախագծային շաբաթի ժամանակ 4-5 դասարանցիները բաժանվում են խմբերի և իրենց ղեկավարությամբ կատարում համատեղ բնագիտական փորձեր կրտսեր դպրոցականների հետ։

I դասարան

 • Շահսուվարյան Անի, Շվագիր Միքայել, Սոֆի Նահապետյան, Յակովլև Ալեքս, Սերգեյ Ջուլհակյան — Մերի Գրիգորյան և ընկերներ

  Ընկեր Մերիի 1 – ին դսարանցիներին ես և իմ դասարանից մի քանիսը կսովորեցնենք նրանց հետևալյ փորձերը

Բնագիտական փորձեր —

• Ձուն լողալ է սովորում

Ձուն լողալ է սովորում փորձի համար անրաժեշտ իրեր՝

• հում ձու
• ջրով բաժակ
• մի քանի ճաշի գդալ աղ

Փորձի ընթացքը տես այստեղ՝ Ձուն լողալ է սովորում

• Լիմոնը փուչիկ է փչում

Լիմոնը փուչիկ է փչում փորձի համար անրաժեշտ իրեր՝

• 1 թեյի գդալ կերակրի սոդա
• լիմոնի հյութ
• 3 ճաշի գդալ քացախ
• փուչիկ, կպչուն ժապավեն՝ изолента
• բաժակ
• շիշ
• ձագար

Փորձի ընթացքը տես այստեղ՝ Լիմոնը փուչիկ է փչում

• Հրաբխե լուսամփոփ

Այս փորձի համար անրաժեշտ իրեր՝

• Աղ
•  ջուր
• մեկ բաժակ բուսական յուղ
•  սննդային ներկանյութ
•  մեծ թափանցիկ բաժակ կամ ապակե տարա

Փորձի ընթացքը տես այստեղ՝  Հրաբխե լուսամփոփ

• Ծիածան

Փորձի ընթացքը տես այստեղ՝ Ծիածան

 

Posted in 2017 - 2018 թ, Նախագծեր, Ուսումնական աշուն, Բնագիտական փորձեր, Բնագիտություն | Leave a comment

Բնագիտական նախագծային շաբաթ. 22-26.10

9bc64907d6f2

Գործունեություն՝

Սովորող-սովորեցնող — Հոկտեմբերի սկզբից 4-5 դասարանցիները պատրաստվում են 22.-26.10 բնագիտական նախագծային շաբաթին: Սովորողները բաժանվում են խմբերի, ընտրում են յուրաքանչյուր սովորողի-սանի համար նախատեսված բնագիտական տարատարիք փորձերի ժողովածու:  Որպես հետազոտական աշխատանքներ սովորողները տանը ինքնուրույն կատարում են փորձեր, մեկնաբանում՝ ինչը լավ ստացվեց և ինչը չստացվեց, մտցնում փոփոխություններ: Բնագիտական նախագծային շաբաթի ժամանակ 4-5 դասարանցիները բաժանվում են խմբերի և իրենց ղեկավարությամբ կատարում համատեղ բնագիտական փորձեր կրտսեր դպրոցականների հետ:

4-5 դասարանցիներին էլ փորձի փոխանակում են առաջարկում Էմանուել Աղջոյանը և ընկերները:

23.10.2018 — Սովորող-սովորեցնող՝ Անուշ Ասատրյան և ընկերներ: Բույսի բազմացում կտրոններից:

2-4 տարեկաններ

Տոնոյան Մանե, Առաքելյան Զառա, Մալխասյան Ալլա

Բնագիտական փորձեր ՝

Ծիածան

Լիմոնը փուչիկ է փչում

Ագահ բաժակը

5 տարեկաններ

Բաբայան Միլենա, Գասպարյան Մարինա, Ավագյան Անի, Աբգարյան Արեգ, Թաթոյան Գոհար

Բնագիտական փորձեր —

Անտեսանելի թանաք

Ձողիկը կաթուցիչ

Ջրից չոր — Անհրաժեշտ նյութեր՝ տափակ ափսե, ջուր, մոմ,ապակե տարա, լուցկի:

I դասարան

 • Շահսուվարյան Անի, Շվագիր Միքայել, Սոֆի Նահապետյան, Յակովլև Ալեքս, Սերգեյ Ջուլհակյան — Մերի Գրիգորյան և ընկերներ
 • Բաղդասարյան Անի, Սարգսյան Տաթևիկ, Թաթոյն Գոհար, Դադոյան Անժելա — Տաթև Թամազյան և ընկերներ

Բնագիտական փորձեր —

Ձուն լողալ է սովորում

Լիմոնը փուչիկ է փչում

Հրաբխե լուսամփոփ

Ծիածան

II դասարան

 • Դադոյան Անժելա, Ուլիխանյան Արմեն, Աբրահամյան Հակոբ — Հասմիկ Ղազարյան և ըկերներ
 • Դանիելյան Վահան, Ղազարյան Լիլիթ, Անուշկա և Հեղինե Մանուկյաններ — Արմինե Մնացականյան և ընկերներ
 • Բադալյան Արթուր, Բաղդասարյան Անի, Թահմասյան Նարե — Ընկեր Փիրուզա

Անտեսանելի թանաք

Ձողիկը կաթուցիչ

Ծիածան

III

 • Մայիրլյան Մանե, Հովսեփյան Նարե, Գևորգյան Մարիամ, Անանյան Մարի, Խաչատրյան Անի — Սաթենիկ Սիմոնյան և ընկերներ
 • Դանիելյան Վահան, Ղազարյան Լիլիթ, Անուշկա և Հեղինե Մանուկյաններ — Անահիտ Հարությունյան և ընկերներ
 • Սոնա-Մարիա, Ղազարյան Լիլիթ, Խաչատրյան Յուրի, Աղայան Մարի, Սիմոնյան Արեգ — Հռիփսիմե Առաքելյան և ընկերներ

Ջուր․ փորձերի հավաքածու

Ջրի հատկությունները․ փորձերի հավաքածու

Անտեսանելի թանաք

Արշավային ցնցուղ — Անհրաժեշտ նյութեր՝ պլաստմասե շիշ, ջուր:

Posted in 2017 - 2018 թ, Ուսումնական աշուն, Բնագիտական փորձեր, Բնագիտություն | Leave a comment

Տեխնոլոգիա

This gallery contains 6 photos.

Gallery | Leave a comment

Գործնական աշխատանք

3.png


1.
Դասավորի՛ր բառերն ըստ այբուբենի հաջորդականության:

Խմորեղեն, րոպե, ալարկոտ, հրաժեշտ, նժույգ, գնդացիր, ստախոս, բազե:
Ալարկոտ, բազե, գնդացիր, խմորեղեն, հրաժեշտ, նժույգ, ստախոս, րոպե:

Գործնական աշխատանք՝ Սուսան Մարկոսյանի գրքից կատարիր առ. 5, 6, 7:

Առ. 5
Եղինջ, շյուղ, պատշգամբ, դարպաս, թակարդ, կաթսա, սրճեփ:
Դարպաս, եղինջ, թակարդ, կաթսա, շյուղ, խատշգամբ, սրճեփ:

Առ 6.
Մթերք, մղտալ, մողես, մխիթարել, մատյան, միլիոն, մրջյուն, մեղավոր:
Մատյան, մեղավոր, մթերք, միլիոն, մխիթարել, մղտալ, մողես, մրջյուն:

Առ 7
Երբևէ, որևէ, այծմյան, դաստիարակ, գաղտնի, ելևէջ, արդուկ, երբեք, գզվրտոց, երախտիք, որևիցե, զվարթ, ականջօղ, բաերրի, օրրան, տարրական, մրրիկ, թղթակից, զարթնել, հեքիաթասաց:

Ականջօղ, այծմյան, արդուկ, բաերրի, գաղտնի, գզվրտոց, դաստիարակ, ելևէջ, երախտիք, երբեք, երբևէ, զարթնել, զվարթ, թղթակից, հեքիաթասաց, մրրիկ, որևէ, որևիցե, տարորինակ, օրրան:

Posted in 2017 - 2018 թ, Մայրենի, Ուսումնական աշուն | Leave a comment

ՀԱՅՈՑ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔՆԵՐԸ. Վան, Արմավիր

Իր պատմության ընթացքում Հայաստանը տասներկու մայրա­քաղաքներ է ունեցել՝ Վան, Արմավիր, Երվանդաշատ, Արտաշատ, Տիգրանակերտ, Վաղարշապատ, Դվին, Բագարան, Շիրակավան, Կարս, Անի և Երևան։

Վան — Ք. ա. 9-րդ դարի երկրորդ կեսին, ինչպես հայտնի է, Սարդուրի I արքան հիմնադրեց Տուշպա (Տոսպ, Վան) մայրաքաղաքը:

Քաղաքի հիմնադիր արքայի օրոք Վանի կենտրոնում վեր խոյացող լեռան լանջերին կառուցվում են բազմաթիվ զինանոցներ, պահեստներ, դիտակետեր, իսկ միջնաբերդի ստորոտում՝  հզոր պարիսպ։

Վանի բերդը — Դրանից հետո էլ՝ Երվանդունիների օրոք, Վանը դարձյալ Հայաստանի մայրաքաղաքն էր։ Արքայանիստ քաղաքը որոշ ժամանակ կրում էր Երվանդավան անունը։ Քաղաքի բուռն զարգացումը շարունակվեց նաև Արտաշեսյանների ժամանակ։ Տիգրան Մեծն այստեղ բազմաթիվ արհեստավորներ ու առևտրականներ բնակեցրեց։ Քաղաքը ծաղկում էր ապրում նաև 10-11-րդ դարերում Վասպուրականի Արծրունյաց թագավորության
օրոք։ 19-րդ դարում Վանը Արևմտյան Հայաստանի կարևոր կեն­տրոններից էր, այստեղ հատկապես զարգացած էին արհեստները։ Մեծ համբավ ունեին վանեցի ոսկերիչներն ու արծաթագործները։ Մեծ եղեռնի ժամանակ հայկական Վանը ոչնչացվեց։

Այժմ Վանը գավառական ոչ մեծ քաղաք է ներկայիս Թուրքիայի տարածքում։

Արմավիր — Ներկայիս Արմավիրի մարզի Հայկավան գյուղի մոտ մի մեծ բլուր կա։ Բլրի գագաթին պա­րիսպների, պալատների, տա­ճարների և այլ շինությունների հետքեր կան։ Դրանք բոլորն ի հայտ են եկել պատմական Հայաստանի Արմավիր քաղաքի՝ մեր օրերում կատարված պե­ղումների հետևանքով։ Գրեթե երեք մետր բարձրությամբ հողագույն պատերն ու աղյուսաշեն սենյակները վկայում են, որ ժամանակին այստեղ ծաղկուն քաղաք է եղել։ Մովսես Խորենացին Արմավիրի հիմնադրումն ու անվան ծագումը կապում է Հայկ Նահապետի թոռ Արամայիսի անվան հետ։

Արմավիրը մշակութային ու կրոնական խոշոր կենտրոն էր։ Այստեղ բազմաթիվ մեհյաններ և հեթանոսական այլ սրբավայրեր կային։ Իսկ քաղաքի շրջակայքում Սոսյաց անտառն էր, որի ծառերի տերևների սոսափյունով քրմերը գուշակություններ էին անում։ Ք. ա. 3-րդ դարի վերջերին, երբ Հայաստանի նոր մայրաքաղաք դարձավ Երվանդաշատը, Արմավիրի դերը նվազեց։

Արմավիր մայրաքաղաքն այժմ չկա։ Բայց նրա անունով կա Արմավիր մարզկենտրոնը, Հայաստանի այլ բնակավայրեր և Արմավիր հայաշատ քաղաքը Հյուսիսային Կովկասում։

Posted in 2017 - 2018 թ, Հայրենագիտություն, Ուսումնական աշուն | Leave a comment

ԼՈՒՍԻՆԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ ԱՐԲԱՆՅԱԿ: ԼՈՒՍՆԻ ՓՈՒԼԵՐԸ

Լուսինը Երկրի շուրջը պտտվող երկնային մարմին է, և այդ պատճա­ռով դրան անվանում են Երկրի բնական արբանյակ: Լուսինն  իր ծավալով մոտ 50 անգամ փոքր է երկրա­գնդից : Երկրից Լուսնի հեռավորությունը մոտ 385000 կմ է: Լուսինը Երկրի շուրջ մեկ լրիվ պտույտ է կատարում 27 օր և 7 ժամում: Ճիշտ նույնքան ժամանակում նա մեկ պտույտ է կատարում նաե իր առանցքի շուրջր: Դա է պատճառր, որ Երկրից Լուսինր միշտ մեզ երեում է միայն մի կողմով:

Լուսինր սեփական լույս չունի: Մենք Լուսինր տեսնում ենք, որովհետե Արեգակի լույսն ընկնում է նրա վրա և անդրադառնում դեպի մեզ: Երկրի շուրջր պտույտի հետեանքով Լուսնի տեսանելի մասն անրնդհատ փոփոխվում է և մեզ երևում է տարբեր չափերով:

Մոտավորապես մեկ ամսվա ընթացքում Լուսնի տեսանելի մասն աս­տիճանաբար մեծանում է, Լուսնի սկավառակը դառնում է ամբողջովին տեսանելի, այնուհետե սկսում է փոքրանալ: Այդ գործրնթացը պարբերա­բար կրկնվում է: Լուսնի տեսանելի մասերն անվանում են Լուսնի փուլեր: Լուսնի փուլերի հերթագայությունը պատկերված է 3.10 նկարում:

Երբ Լուսինր գտնվում է Արեգակի ու Երկրի միջև, նրա՝ դեպի Երկիր ուղղված մասը չի լուսավորվում, հետեաբար՝ տեսանելի չէ: Դա նորալուսնի փուլն է: Դրանից 1-2 օր հետո Լուսնի սկավառակի աջ կողմում սկսում է հայտնվել և աստիճանաբար մեծանալ Լուսնի բարակ եղջյուրը: Նորալուսնից մեկ շաբաթ անց արդեն երեում է Լուսնի սկավառակի կեսը: Դա կիսալուսնի փուլն է: Մոտավորապես ես մեկ շաբաթ անց Լուսինը երևում է ամբողջովին լուսավորված սկավառակի տեսքով. դա լիալուսնի փուլն է: Դրանից հետո Լուսնի տեսանելի մասն սկսում է աստիճանաբար փոքրա­նալ, և մեկ շաբաթ անց նորից երեում է միայն կեսը, այնուհետե ևս մեկ շա­բաթ անց Լուսինն անհետանում է՝ վերադառնալով իր սկզբնական՝ նորալուսնի փուլին:

Դուք ինքներդ գիշերը նայելով Լուսնի եղջյուրին՝ հեշտությամբ կարող եք որոշել. աճո՞ւմ, թե՞ նվազում է նա: Եթե Լուսինը երեում է ) տեսքով, ա­պա աճման փուլում է, իսկ եթե ունի ( տեսքը, ուրեմն՝ նվազում է:

Քանի որ Լուսինը համեմատաբար մոտ է Երկրին, ուստի բավականա­չափ լավ ուսումնասիրված երկնային մարմինն է: Նույնիսկ սովորական հե­ռադիտակով կարելի է նշմարել Լուսնի մակերևույթի կառուցվածքի որոշ առանձնահատկություններ: Հզոր աստղա­դիտակների և ավտոմատ կայանների օգ­նությամբ կատարված ուսումնասիրու­թյունների շնորհիվ կազմվել է Լուսնի մա­կերևույթի մանրամասն քարտեզը:

Լուսնի մակերևույթը պատված է փո­շու և ժայռաբեկորների խառնուրդով: Լուսնի վրա կան բարձր լեռնաշղթաներ: Առանձնապես շատ են խառնարանները, որոնք առաջացել են երկնա­քարերի հարվածների և հրաբուխների ժայթքումների հետևանքով:

Լուսինը մթնոլորտ չունի, ինչի հետ­ևանքով նրա մակերևույթի վրա ցերեկը ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչե 120 0C, իսկ գիշերն իջնում մինչե -160 0C: Թթ­վածնի և ջրի բացակայության հետևան­քով Լուսնի վրա բուսական և կենդանական աշխարհ գոյություն չունի:

Առաջին անգամ մարդը Լուսնի վրա ոտք դրեց 1969 թվականին, երբ «Ապոլոն-11» տիեզերանավի անձնակազմի անդամներ Նեյլ Արմսթրոնգը և էդվին Օլդրինը լուսնախցիկով վայրէջք կատարեցին Լուսնի մակերևույթին:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ինչո՞ւ է Լուսինը միշտ դեպի Երկիր ուղղված միայն մի կողմով:
 2. Ինչի՞ հետևանքով են առաջանում Լուսնի փուլերը:
 3. Ի՞նչ կառուցվածք ունի Լուսնի մակերևույթը:
 4. Ինչո՞ւ Լուսնի վրա կյանք գոյություն չունի:
 5. Ե՞րբ է մարդը ոտք դրել Լուսնի վրա:
 6. Գիշերը նայեք Լուսնին: Նրա տեսքից որոշեք, թե մոտակա օրերին իր եղջյուրը կաճի՞, թե՞ կնվազի:

Լրացուցիչ նյութ — հետաքրքիր փաստեր Լուսնի մասին

Posted in 2017 - 2018 թ, Ուսումնական աշուն, Բնագիտություն | Leave a comment

English

Classwork activity` Round up 3 /Plural form, pg. 4-7/

Text` My Favourite Day Diwali

Homework`  Round up 3 /Articles, pg. 24 ex.1, pg. 25. ex. 3, pg. 26. ex. 4,5,6/

Listen` My Favourite Day Diwali

pg. 24 ex.1

Безымянный

pg. 25. ex. 3
1

pg. 26. ex. 4,5,6

ff

2

Task /կատարիր առաջադրանքը/՝

Posted in 2017 - 2018 թ, Ուսումնական աշուն, Անգլերեն | Leave a comment

Հոկտեմբերի 17

Կատարել 403 բ, դ, զ  405:

Безымянный.png

ա) (5 x 4 + 6) x 10 = 260
բ) (8 x 6 + 2) x 7 = 350
գ) 3 x (4 + 6) x 5 = 150
դ) (52 + 8) x (3 x 7) = 600
ե) 30 + (10 + 6) x 9 = 174
զ) (5 x 30) + (11 + 84) = 289

Безымянный.png

Posted in 2017 - 2018 թ, Մաթեմատիկա, Ուսումնական աշուն | Leave a comment

Կոմիտաս Ալ Այլուղս

«Ալ Այլուղս» երգ լսելիս պատկերացնում եմ եղանակային փոփողությունները։
Ամենասկիզբը նման է արևածագի։ Իսկ հետոն նմանվում է արդեն առավոտվա, երբ բոլորը արթնացել են և զբաղված են իրենք գործերով։ Երբ երաժշտությունը սկսում է ցածրանալ պատկերացնում եմ, որ այդ ժամանակ ամպերը մթնում են, և անձրևոտ եղանակ է սլսվելու։ Մնացած մասում պատկերացնում եմ, որ անձրևից հետո շողում արևը, և բոլորը ուրախանում են։ Երեխաները դուրս են գալիս բակ և խաղում։ Մարդիկ շրջում են փողոցներով, քայլում են թաց կանաչ գույնի խոտի վրայով։ Վերջին հատվածում, երբ երաժշտությունը նորից ցածրանում է պատկերացնում եմ ՝ մարդիկ վերջացնում են իրենց գործերը և գնում տուն։

Անպայման ունկդրիր և հուսով եմ, որ կհավանես։

Posted in 2017 - 2018 թ, Մայրենի, Ուսումնական աշուն | Leave a comment